Institutioneel bankieren

Als een goede huisvader ...

Zo wilt u het vermogen van uw organisatie beheren. Want daarmee houdt u tal van doelen en projecten voor ogen, nu en later. Met de waarden van uw organisatie voorop.

Dat vermogen wilt u ook op elk moment beschermen, vooral in moeilijke en turbulente markten en binnen een kluwen van fiscale en wettelijke regels. Daarom vraagt het beheer van uw institutioneel vermogen een partner die úw uitdagingen begrijpt.

Bij KBC zien we het als onze opdracht om samen met u het vermogen van uw organisatie langsheen die bakens te leiden. Met uw gemoedsrust als rode draad doorheen het verhaal.

Uw institutional banker als vertrouwde gids

Onze institutional bankers bedienen een beperkt aantal klanten en hebben daarom voldoende tijd om u proactief en accuraat te voorzien van relevante informatie. En dat met de nodige duiding over de achterliggende macro-economische evolutie in sectoren en markten. Want een brede kijk op het geheel blijft belangrijk.

Uw institutional banker is het eerste gespecialiseerde contactpunt om u en uw instelling met raad en daad bij te staan.

En wat geldt voor de financiële markten, is ook waar voor het fiscaaljuridische advies. Ook daarover zal uw institutional banker u proactief informeren en de juiste experts inschakelen. Of het nu gaat over roerende voorheffing, belasting op meerwaarden, definitief belaste inkomsten (DBI), notionele interestaftrek, taks op beursverrichtingen of andere fiscaaljuridische vraagstukken.