Impact Investing

Focus op rendement & duurzaamheid

Met de gloednieuwe impact investment beleggingsvorm kan de belegger investeren in bedrijven die een gezond financieel rendement paren aan een belangrijke maatschappelijke return.

 

KBC is in ons land pionier én marktleider in duurzaam beleggen. In 1992 bracht de toenmalige Kredietbank als eerste financiële instelling een SRI-fonds op de markt (waarbij SRI staat voor Socially Responsible Investments of Maatschappelijk Verantwoord Investeren). Nu pakt KBC opnieuw als eerste (en voorlopig enige) Belgische bank uit met een nieuw duurzaam beleggingsconcept: impact investment, een vorm van duurzaam beleggen gericht op maatschappelijk en financieel rendement.

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Tot nog toe had de duurzame belegger keuze uit twee soorten beleggingen. Aan de ene kant zijn er de zogeheten best in class-aandelen en -fondsen waarbij wordt belegd in aandelen of obligaties van bedrijven die tot de beste van hun sector behoren op het gebied van duurzaam ondernemen. Aan de andere kant heb je de duurzame themabeleggingen, doorgaans met een focus op bedrijven in de milieusector. Impact investing,  kijkt naar het bredere maatschappelijke plaatje. Niet alleen bedrijven met oog voor het milieu komen in aanmerking, maar ook ondernemingen die zich toeleggen op andere aspecten van duurzaam ondernemen. Naast activiteiten in hernieuwbare energie, duurzaam transport en recyclage, kan het ook gaan om bedrijven die zich toeleggen op gezonde voeding, vergrijzing, analfabetisme, gezondheid ... . Kortom bedrijven waarvan de  producten of diensten positief bijdragen tot een maatschappelijke verbetering. Net als bij de andere duurzame fondsen worden bedrijven uitgesloten die zich inlaten met kinderarbeid, of die actief zijn in de wapen- of tabakshandel.

 

Impact investment is eigenlijk de missing link tussen filantropie en opportunistisch beleggen. Van filantropie verwacht men enkel een maatschappelijke return, geen financiële. Van opportunistisch beleggen verwacht men enkel een financiële return. Impact investment gaat op zoek naar bedrijven die zorgen voor een duidelijke maatschappelijke én financiële meerwaarde.
 

Naar de brochure