Comfort Portfolio voor vennootschappen

Liquiditeiten die uw vennootschap niet op korte termijn nodig heeft, verdienen een professioneel en optimaal beheer

Met de service KBC Private Banking Comfort Portfolio zorgt een team van beleggingsspecialisten er elke dag voor dat de belegging van uw vennootschap de KBC-Beleggingsstrategie integraal volgt. Zo hebt u meer tijd voor andere zaken die u ook belangrijk vindt.

 

Uw private banker gaat samen met u na welke beleggingsstrategie het best aansluit bij de doelen van uw vennootschap, het risicoprofiel en de kennis van financiële instrumenten. Op basis daarvan adviseert KBC u een belegging in een of meerdere fondsen* die dagelijks worden beheerd door beleggingsspecialisten van KBC Asset Management. Als u beslist in te stappen, hoeft u daarna zelf geen beleggingsbeslissingen meer te nemen. De beleggingen zijn immers altijd in overeenstemming met de door u gekozen beleggingsstrategie.

• U hebt meer tijd voor andere zaken die u ook belangrijk vindt, want uw fonds volgt de KBC-Beleggingsstrategie. Daarin worden weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen op basis van gedegen financiële analyses en wordt tegelijkertijd gestreefd naar een optimale spreiding, conform het risicoprofiel.

• U blijft de beleggingen van uw vennootschap van dichtbij volgen dankzij regelmatige contacten met uw private banker en een uitgebreide rapportering.

 

KBC Private Banking Comfort Portfolio is voorbehouden voor vennootschappen met een belegbaar vermogen vanaf 1 miljoen euro.