Comfort Portfolio

Een service op uw maat
Waarom kiezen voor Comfort Portfolio?

Met de service KBC Private Banking Comfort Portfolio zorgt een team van beleggingsspecialisten er elke dag voor dat uw belegging de KBC-Beleggingsstrategie integraal volgt. Zo hebt u meer tijd voor andere zaken die u ook belangrijk vindt.

 

Uw private banker gaat samen met u na welke beleggingsstrategie het beste aansluit bij uw doelen, uw risicoprofiel en uw kennis van financiële instrumenten. Op basis daarvan adviseert KBC u een belegging in een of meerdere fondsen* die dagelijks worden beheerd door de beleggingsspecialisten van KBC Asset Management. Als u beslist in te stappen, dan hoeft u daarna zelf geen beleggingsbeslissingen meer te nemen. De beleggingen zijn immers altijd in overeenstemming met de door u gekozen beleggingsstrategie.

Hoe gaan we te werk?

Na advies van uw private banker kiest u, conform de door u gekozen beleggingsstrategie, voor een of meerdere fondsen. Die worden beheerd volgens het kern-satellietprincipe en beleggen zelf hoofdzakelijk in ICB’s van de KBC-groep.

 

Beheer in de kern

De kern wordt ingevuld met het oog op rendement op lange termijn, onder meer met indexvolgende beleggingen. De bedoeling van die beleggingen is te presteren in overeenstemming met de markt.

 

Beheer in de satellieten

De beleggingsstrategie heeft ook een uitgesproken visie over bepaalde thema’s, sectoren en regio’s. Met het oog op rendement op korte termijn vult de beheerder de satellieten hoofdzakelijk in met actieve beleggingen. Die hebben tot de doel de kern te verbeteren, het risico te beperken en beter te presteren dan de markt.

Uw keuze: met of zonder bodemgrensbewaking

U belegt in een fonds met of zonder bodemgrensbewaking. De KBC-Beleggingsstrategie heeft oog voor marktkansen, maar ook voor de risico’s. De strategie streeft ernaar snel aansluiting te vinden bij de financiële markten. Uw risicoprofiel bepaalt de richtspreiding tussen aandelen, obligaties en andere activa zoals vastgoed, liquiditeiten en financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkt. Dankzij het actieve beheer en de continue risicobewaking is de spreiding op elk moment aangepast aan het economische scenario en aan uw risicoprofiel.

 

 *Fonds is de populaire naam voor een instelling voor collectieve belegging (ICB).