Onvoldoende voorafbetalingen voor vennootschappen? Verhoging naar 6,75% vanaf aanslagjaar 2019.

In de kijker

Onvoldoende voorafbetalingen voor vennootschappen? Verhoging naar 6,75% vanaf aanslagjaar 2019.

 

Om zelfstandigen en vennootschappen er toe aan te zetten hun belastingen via voorafbetalingen te regelen voorziet de wetgever in een belastingvermeerdering. Beginnende zelfstandigen, die zich in 2016, 2017 of 2018 voor de eerste keer in hoofdberoep vestigen, evenals ‘kleine’ vennootschappen, gedurende de periode van de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting, zijn niet onderworpen aan deze belastingvermeerdering.

 

De belastingvermeerdering wordt vastgelegd op 2,25 keer de basisrentevoet. Voor het aanslagjaar 2019 is de basisrentevoet, ingevolge het zomerakkoord van de federale regering, gelijk aan drie.

 

Wanneer we de basisrentevoet vermenigvuldigen met 2,25 bekomen we het vermeerderings-percentage: 6,75%. Dit vermeerderingspercentage is het gemiddelde van de verhogingspercentages waarvan vennootschappen kunnen genieten op de gedane voorafbetalingen. Ter herinnering voor het aanslagjaar 2018 bedroeg deze nog 2,25% en voor het aanslagjaar 2017 zelfs maar 1,125%. Door deze verhoging hebben vennootschappen er alle belang bij om voldoende voorafbetalingen te verrichten.

 

Voor zelfstandigen zonder vennootschap blijft hetzelfde percentage als vorig jaar (2,25%) behouden.

 

Voor vennootschappen waarvan het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar bekomen we dan volgend resultaat: zie lager.

 

Wettelijke tolerantie

Tot en met aanslagjaar 2018 was er geen belastingvermeerdering verschuldigd als het bedrag van de vermeerdering lager was dan 0,5% van de belasting waarop ze werd berekend of lager was dan 80 EUR.

Vanaf aanslagjaar 2019 zal deze wettelijke tolerantie niet meer van toepassing zijn voor vennootschappen. Voor eenmanszaken blijft de tolerantie wel behouden.

Voor zelfstandigen zonder vennootschap blijft hetzelfde percentage als vorig jaar (2,25%) behouden.

Voor vennootschappen waarvan het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar bekomen we dan volgend resultaat: zie lager.

 

Wettelijke tolerantie

Tot en met aanslagjaar 2018 was er geen belastingvermeerdering verschuldigd als het bedrag van de vermeerdering lager was dan 0,5% van de belasting waarop ze werd berekend of lager was dan 80 EUR.

Vanaf aanslagjaar 2019 zal deze wettelijke tolerantie niet meer van toepassing zijn voor vennootschappen. Voor eenmanszaken blijft de tolerantie wel behouden.

 

​Disclaimer
​Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of -advies.

 

 

 

adviseur Financiële Planning