Beleggingsstrategie

De Private Banking strategie wordt maandelijks aangepast en zal afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Deze strategie steunt op het voor ons meest waarschijnlijk geachte toekomstscenario. Uw private banker vertelt u hier graag meer over.

KBC-beleggingsstrategie

De KBC-beleggingsstrategie geeft u een beknopt overzicht van het huidige financieel-economische klimaat. Dat bepaalt hoe we uw beleggingsportefeuille concreet invullen. Beleggen we meer of minder in aandelen?
Welke regio’s, sectoren of thema’s bieden mooie beleggingskansen?

 

Deze 'Thema's' bespelen we in de beleggingsstrategie op middellange termijn:

Volgende 'Accenten' zien we op eerder korte termijn beter presteren:

Video 'Visie op strategie'
KBC beleggingsstrategie: 'Visie op strategie' maart 2018